Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Enjoyable Warmth jest znakiem towarowym Enjoymium B.V.

1.2 Niniejsze postanowienia ogólne dotyczą wszelkich umów pomiędzy Enjoymium oraz klientem. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności oraz warunków płatności i dostawy. Umowa jest zawarta w chwili akceptacji oferty oraz wyrażenia zgody na określone warunki.

1.3 W wyjątkowych przypadkach Enjoymium zapewnia opcje dostosowania warunków płatności i dostawy. Niniejsze warunki dotyczą każdej umowy zawartej pomiędzy Enjoymium oraz klientem, w przypadku której usługodawca uznał je za mające zastosowanie, o ile postanowienia umowy zawartej przez strony na piśmie nie stanowią inaczej. 

1.4 Oferowane produkty są przedstawione i opisane w możliwie najbardziej przejrzysty sposób.

 

2. Ceny

2.1 Jeśli umowa nie została jeszcze zawarta, firmie Enjoymium przysługuje prawo do zmiany cen podanych w sklepie internetowym oraz dalszych warunków.

2.2 Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym uwzględniają wartość podatku VAT, pomijają jednak koszty wysyłki, które określone są w zakładce „Koszty wysyłki” oraz w koszyku podczas dokonywania zakupów.

 

3. Płatności

3.1 Płatności można dokonać wybierając jedną z dostępnych w sklepie internetowym metod płatności w ciągu 8 dni od złożenia zamówienia i tym samym zawarcia umowy.

3.2 Metody płatności Klarna

We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, sklep oferuje poniższe metody płatności, płatne spółce Klarna:

 • Zapłać później (Pay later).

Szczegółowe informacje oraz warunki korzystania z usług spółki Klarna dostępne są pod niniejszym adresem. Informacje ogólne o spółce Klarna dostępne są tutaj. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych oraz postanowieniami oświadczenia prywatności Klarna.

 

4. Wysyłka i dostawa

4.1 Jeśli płatność przebiegła pomyślnie, zostanie rozpoczęty proces przygotowania przesyłki zawierającej zamówione przedmioty. Na ogół wysyłka przedmiotów dostępnych w magazynie zamówionych przed 15:00 odbywa się tego samego dnia. Zamówienia dostarczane są na podany przez klienta adres. Przedmioty niedostępne w magazynie zostają zamówione i/lub wyprodukowane. Przewidywany czas dostawy podany jest na stronie internetowej.

4.2 Jeśli w czasie dostawy klient przebywa poza określonym w zamówieniu adresem, dostawca pozostawi wiadomość dotyczącą ponownej próby dostarczenia zamówienia. Po dwóch nieudanych próbach zamówienie zostanie odesłana do Enjoymium. Należy wtedy skontaktować się z nami w celu ustalenia dodatkowych kosztów ponownej wysyłki. 

4.3 Pomimo troski o pomyślny przebieg realizacji zamówienia mogą mieć miejsce zdarzenia takie jak niedostarczenie przesyłki lub nieprawidłowo skompletowane zamówienie. Można wtedy skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej przed upływem 14 dni od złożenia zamówienia, które w uzasadnionych przypadkach zostanie uzupełnione lub zrealizowane ponownie na koszt usługodawcy.

 4.4 Enjoymium ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotów podczas transportu. Po dostarczeniu i odebraniu przesyłki odpowiedzialność ta przechodzi klienta.

 

5. Zastrzeżenie własności

5.1 Dostarczone artykuły pozostają własnością firmy Enjoymum do momentu uiszczenia wszelkich zobowiązań pieniężnych. Dotyczy to wszelkich dostarczonych artykułów wobec których powstało zobowiązanie pieniężne.

5.2 W przypadku naruszenia przez klienta jakiegokolwiek zobowiązania, Enjoymium posiada nieodwołalne prawo do przejęcia wszelkich należących do firmy artykułów.

 

6. Prawo zwrotu

6.1 Aby dokonać zwrotu artykułów, można odesłać nieużywany artykuł w nienaruszonym stanie z wszelkimi oryginalnymi etykietami produktu w oryginalnym opakowaniu przed upływem 30 dni kalendarzowych od momentu odebrania na adres:

    Enjoymium B.V.
    Zonnehoeve 10
    7325 AB Apeldoorn
    Holandia

Wyjątki stanowią:

 • Artykuły złożone samodzielnie przez klienta;
 • Artykuły spersonalizowane według indywidualnych potrzeb klienta, np. artykuły o niestandardowych wymiarach;
 • Artykuły lub części zamówione specjalnie na życzenie klienta;
 • Artykuły, które zostały zmodyfikowane;
 • Artykuły używane.

6.2 Przed odesłaniem artykułów należy poinformować firmę Enjoymium o zamiarze wysyłając wiadomość e-mail na adres info@enjoyablewarmth.com

6.3 Firma Enjoymium zobowiązuje się w całości zwrócić koszty zakupu włącznie z kosztami dostawy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszty wysyłki zwrotnej ponosi klient.

6.4 Przesyłki nieostemplowane nie są akceptowane.

6.5 W przypadku przesyłki zwrotnej ryzyko związane z transportem ponosi klient. Niniejsze ryzyko przechodzi na usługodawcę w momencie otrzymania przez firmę przesyłki zwrotnej zawierającej artykuły w oryginalnym stanie oraz opakowaniu.

 

7. Odpowiedzialność

7.1 Firma Enjoymium nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie udzielone porady, nieprawidłowe informacje podane na stronie internetowej, błędy druku i składu tekstu w materiałach reklamowych, ani dane techniczne podane przez dostawcę lub producenta.

7.2 Enjoymium nie daje gwarancji co do treści oraz działania strony internetowej. Enjoymium nie ponosi odpowiedzialności za wady strony, problemy związane z wyświetlaniem produktów lub składaniem zamówień.

7.3 Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód spowodowanych umyślnie lub rażącym zaniedbaniem ze strony Enjoymium lub osób, za które firma ponosi odpowiedzialność prawną. Odpowiedzialności tej nie można wykluczyć, w którym to przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowania za bezpośrednie szkody na osobie lub w sprawach, z wyłączeniem utraty danych.

 

8. Prywatność

8.1 Dane odwiedzających zapisywane są przez stronę Enjoymium w celu optymalizacji usług. Dane mogą być również przetwarzane w celu personalizacji ofert oraz informacji umieszczanych na stronie. W ten sposób możliwa jest stała optymalizacja oferowanych usług.

8.2 W procesie przetwarzania danych stosowane są ustalone przepisy prawa. Firma Enjoymium przetwarza dane osobowe w celach marketingu wewnętrznego, w tym wysyłania newsletterów. 

8.3 Firma Enjoymium zobowiązuje się nigdy nie udostępniać danych osobom trzecim.

9. Zasady gwarancji

 • Enjoymium gwarantuje, że dostarczony produkt nie posiada wad fizycznych ani błędów konstrukcji na okres 24 miesięcy od daty zakupu przez pierwszego właściciela. Obowiązują niniejsze warunki:

  • Produkt może ulegać odbarwieniu. Jest to normalne zjawisko, którego nie obejmuje niniejsza gwarancja.
  • Produkt może ulegać wyginaniu lub skręcaniu z uwagi na rozszerzanie i kurczenie termiczne podczas rozgrzewania i chłodzenia. Jest to normalne zjawisko, którego nie obejmuje niniejsza gwarancja.
  • Produkt powinien zostać zamontowany zgodnie z wymaganiami montażu oraz stosownymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
  • Produkt powinien być utrzymywany i czyszczony zgodnie z instrukcją obsługi.
  • Produkty oraz części mogą zostać wysłane do klienta jedynie po stwierdzeniu nieprawidłowości przez Enjoymium.
  • Gwarancja obejmuje jedynie naprawę lub wymianę części produktu uznanych przez Enjoymium za wadliwe.
  • Koszty transportu zwracanych towarów ponosi klient.
  • Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu niewynikających z winy Enjoymium, w tym, lecz nie wyłącznie nieprawidłowego korzystania z produktu, nieprawidłowego montażu lub zasilania, wandalizmu, braku konserwacji oraz klęsk żywiołowych.
  • Nie ma żadnej gwarancji – ani wyraźnej, ani dorozumianej – co do zdolności przesyłowej wymaganej do wystarczającego ogrzania danego pomieszczenia. Odpowiedzialność za zakup ilości produktów wystarczających do ogrzania danego pomieszczenia leży wyłącznie po stronie klienta.
  • Klient nie powinien otwierać produktu.
  Enjoymium nie ponosi żadnych kosztów poza wymianą produktu lub jego części, w tym, lecz nie wyłącznie kosztów pracy, kosztów naprawy, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Enjoymium na piśmie przed rozpoczęciem naprawy, kosztów związanych z otoczeniem produktu itd. Enjoymium nie ponosi odpowiedzialności jeżeli zobowiązania wynikające z niniejszej gwarancji nie mogą być wypełnione lub są opóźnione z przyczyn niezależnych od Enjoymium, w tym – między innymi – ograniczeń prawnych lub rządowych, strajków, opóźnionych dostaw części, pożarów, powodzi i innych zjawisk naturalnych. 

10. Inne postanowienia

10.1 Wszelkie umowy pomiędzy Enjoymium a klientem podlegają prawu holenderskiemu.