Polityka prywatności

PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

W Oświadczeniu o ochronie prywatności i bezpieczeństwie opisany został sposób, w jaki ENJOYMIUM B.V. wykorzystuje oraz chroni dane osobowe gromadzone w ramach produktów, usług, aplikacji, oprogramowania oraz urządzeń, których dotyczy niniejsze oświadczenie. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie ENJOYMIUM oraz powiązanych stronach, takich jak ENJOYABLE WARMTH.

W niniejszym oświadczeniu zawarte są informacje na temat rodzaju gromadzonych danych, sposobu ich przetwarzania oraz ochrony, a także tego, w jaki sposób przekazuje się dostęp i kontrolę użytkownikowi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konkretnych produktów należy zapoznać się z rozdziałami dotyczącymi poszczególnych produktów ENJOYMIUM. Niniejsze oświadczenie dotyczy produktów wymienionych poniżej oraz innych.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem privacy@enjoymium.com

Problemy związane z kwestią bezpieczeństwa produktów ENJOYMIUM prosimy zgłaszać na adres: ENJOYMIUM Security.

GROMADZENIE DANYCH

WYKORZYSTANIE DANYCH

ROZPOWSZECHNIANIE I UJAWNIANIE DANYCH

KONTROLA I EWALUACJA DANYCH

OCHRONA DANYCH

ZAPISYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

AKTUALIZACJA OŚWIADCZENIA

NASZE PRODUKTY

     ENJOYABLE WARMTH

 

GROMADZENIE DANYCH

Gromadzone przez nas dane umożliwiają sprawne działanie oraz ulepszanie produktów i usług. Dane gromadzone są na różne sposoby, w tym: 

  • Informacje Przekazane – w tym dane, które wprowadzane są przez użytkownika, takie jak dane rejestracji, a także dane personalne gromadzone podczas pobierania oprogramowania, rejestracji i konfiguracji nowych produktów, wypełniania ankiet lub brania udziału w konkursach.
  • Informacje dot. korzystania z produktów i usług – Podczas korzystania z produktów i usług mogą być przekazywane dane takie jak model urządzenia, oprogramowanie firmowe, wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory urządzeń, adres IP lub dane dotyczące lokalizacji. Gromadzone dane mogą dotyczyć także aktywności, ustawień i konfiguracji, użytkowania, błędów oraz awarii.

 

WYKORZYSTANIE DANYCH

Dane gromadzone są z dwóch względów, opisanych w szczegółowy sposób poniżej: 

  • w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz sprzedaży produktów (w tym ulepszania i personalizacji)
  • w celu wysyłania wiadomości, w tym materiałów promocyjnych, informacji dotyczących konta użytkownika oraz informacji o produktach

Aby osiągnąć powyższe cele gromadzone dane, w tym dane personalne, mogą być łączone, co umożliwia sprawniejsze, bardziej stabilne i dopasowane do indywidualnych potrzeb przeglądanie. 

 

ROZPOWSZECHNIANIE I UJAWNIANIE DANYCH

Gromadzone dane użytkownika lub klienta nie zostaną udostępnione, wypożyczone, sprzedane, ani ujawnione w inny sposób niepowiązanym przedsiębiorstwom. Dane personalne mogą być udostępnione za zgodą osoby zainteresowanej lub jest to konieczne w celu zakończenia transakcji lub dostarczenia produktu. Dane udostępniane są osobom trzecim na prośbę użytkownika, na przykład podczas udostępniania danych znajomym lub łączenia konta z innymi usługami, takimi jak Amazon Alexa lub Asystent Google. Dane personalne udostępniane są również powiązanym przedsiębiorstwom z ramienia ENJOYMIUM oraz gdy wymaga tego prawo.

 

KONTROLA I EWALUACJA DANYCH 

Pewne dane mogą zostać zaktualizowane, usunięte lub dezaktywowane na prośbę użytkownika. Dane personalne mogą zostać usunięte również z bloga oraz innych dostępnych publicznie witryn, którymi zarządzamy. W przypadku danych, które nie mogą zostać usunięte, poinformujemy dlaczego. Dezaktywacji opcji otrzymywania materiałów reklamowych można dokonać przy pomocy instrukcji zawartej w wiadomości e–mail lub w zakładce zarządzania subskrypcją na stronie internetowej.

Oczekiwanie na odpowiedź na prośbę o podgląd zgromadzonych o użytkowniku informacji może trwać do 30 dni, staramy się jednak odpowiadać niezwłocznie.

Użytkownik posiada możliwość odmowy wykorzystania danych personalnych do konkretnych celów w momencie otrzymania prośby o dostęp do danych. W razie pytań, uwag lub próśb dotyczących danych lub Oświadczenia i stosowanych technologii prosimy o kontakt mailowy pod adresem support@enjoymium.com lub telefoniczny pod numerem + 31–85–2012613. Można również wysłać list tradycyjny na adres:

     ENJOYMIUM B.V.
     Zonnehoeve 10
     7325 AB Apeldoorn
     Holandia

Jeśli nasza odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, skargi można kierować do odpowiedniego regionalnego lub krajowego organu ochrony danych.

 

OCHRONA DANYCH

Bardzo zależy nam na ochronie danych personalnych użytkowników. Korzystamy z różnych procedur i technologii bezpieczeństwa, w tym szyfrowania SSL oraz szyfrowania w bazach danych, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu, wykorzystania lub ujawnienia danych.

 

PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Gromadzone przez nas dane mogą być przechowywane i przetwarzane na terenie Unii Europejskiej. Podejmujemy działania zapewniające spełnienie postanowień niniejszego oświadczenia prywatności oraz stosownych przepisów prawa obowiązujących w kraju, z którego pochodzą dane.

Dane przechowywane są dotąd, aż konto użytkownika nie zostanie dezaktywowane i tym samym nadal świadczone są usługi. Przechowywanie danych odbywa się w ramach wypełniania obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów oraz egzekwowania umów.

 

AKTUALIZACJA OŚWIADCZENIA

Niniejsze oświadczenie będzie od czasu do czasu aktualizowane. Użytkownicy będą powiadomieni o istotnych zmianach w Oświadczeniu lub sposobach przetwarzania danych zanim zostaną one wprowadzone. Wszelkie zmiany, które skutkowałyby ograniczeniem ochrony danych osobowych zgromadzonych w przeszłości nie będą wprowadzane bez zgody użytkownika.

W celu pozostania na bieżąco z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zachęcamy do dokonywania okresowego przeglądu Oświadczenia.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i oferowanymi produktami.

Niniejsze oświadczenie prywatności zaczyna obowiązywać 1.05.2019r.

 

 

 

PRODUKTY ENJOYABLE WARMTH

Produkty ENJOYABLE WARMTH oraz powiązane aplikacje to systemy grzewcze, które mogą służyć do różnych celów, zarówno w domu prywatnym, jak i w miejscu pracy. ENJOYABLE WARMTH działa w oparciu o Politykę prywatności ENJOYMIUM, dokonując jednak rozróżnienia w kwestiach opisanych poniżej.

 

AKTYWACJA I REJESTRACJA ENJOYABLE WARMTH

Aby aktywować i zarejestrować ENJOYABLE WARMTH należy udostępnić odpowiednie dane ENJOYMIUM podczas tworzenia konta wprowadzając aktywny adres e-mail oraz nazwę użytkownika. Można również wprowadzić imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło ręcznie.

ENJOYABLE WARMTH posiada również opcję aktywacji i rejestracji przez otwarty systemu autoryzujący (OAUTH),  umożliwiający sterowanie przy pomocy usług takich jak Amazon Alexa czy Asystent Google.

 

DANE URZĄDZENIA

Poniższe dane, konieczne do świadczenia usług są automatycznie przechwytywane, zapisywane oraz przetwarzane przez serwery ENJOYABLE WARMTH:

  • dane dotyczące urządzenia, takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, kody identyfikacyjne urządzenia, takie jak adres MAC, dane dotyczące sieci mobilnej oraz nazwa routera
  • dane zdarzeń serwisowych
  • data i godzina korzystania z usług
  • włączanie/wyłączanie oraz inne interakcje z produktem
  • awarie, aktywność systemu, ustawienia sprzętu
  • szczegóły adresu IP, w tym data i godzina korzystania z usług

 

BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE ENJOYABLE WARMTH

Gromadzone dane przechowywane są bezpośrednio w aplikacji, na urządzeniu oraz w serwerach Unii Europejskiej. Każde urządzenie ENJOYABLE WARMTH nawiązuje bezpieczne połączenie z serwerami ENJOYABLE WARMTH za pomocą SSL, upewniając się, że serwer na pewno należy do ENJOYABLE WARMTH. Dane przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług zgodnie z Polityką Prywatności ENJOYMIUM.

 

UDOSTĘPNIANIE URZĄDZEŃ

Urządzenia zarejestrowane w aplikacji mogą być udostępniane innym, aby również mogli nimi sterować. W celu świadczenia tej usługi serwer gromadzi dane takie jak adres e-mail zaproszonej osoby, data wysłania zaproszenia oraz informacje dotyczące akceptacji zaproszenia. W aplikacji można zawsze sprawdzić listę wysłanych zaproszeń, użytkowników obsługujących urządzenia oraz usunąć dostęp użytkowników i wysłane zaproszenia.