Home Assistant w obsłudze urządzeń Enjoyable Warmth

System Home Assistant można zainstalować na komputerach Windows lub Linux, Raspberry PI lub otworzyć przy pomocy oprogramowania w chmurze

Dlaczego Home Assistant?

Urządzenia Enjoyable Warmth z inteligentnym oprogramowaniem mogą być obsługiwane na wiele sposobów – aplikacja dostępna jest na smartfonach, tabletach, laptopach oraz komputerach stacjonarnych (jest to tzw. Progressive Web App – chociaż wersja Android i iOS wygląda całkiem „normalnie”, można z niej korzystać również w przeglądarce). Dostępna jest również obsługa przy pomocy Asystenta Google, Amazon Alexa czy Samsung SmartThings, w tym sterowania głosowego. Można również połączyć urządzenia Enjoyable Warmth z usługą Zapier i skonfigurować wiele wygodnych ustawień.  

Jeśli jednak korzystają Państwo już z systemu Home Assistant lub szukają Państwo platformy automatyzacji domowej z oprogramowaniem otwartym, urządzenia Enjoyable Warmth mogą być obsługiwane przy pomocy interfejsu REST. Wygląda to na bardziej skomplikowane niż jest w rzeczywistości, o czym można przekonać się czytając niniejszy artykuł. Dzięki interfejsowi REST korzystanie z oprogramowania w chmurze (Google, Amazon, Samsung) nie jest konieczne, a obsługa urządzeń odbywa się tylko w domu.  

W ten sam sposób można obsługiwać urządzenia na innych platformach automatyzacji domowej, w tym OpenHAB, Domoticz, Fibaro itd.

Instrukcja

Należy zainstalować program Home Assistant na komputerze Windows, następnie dodać kominek na bioetanol korzystając z interfejsu Home Assistant, co umożliwi jego zdalne włączanie i wyłączanie. Dodanie przycisków W górę/W dół oraz konfigurację umożliwiającą odczytywanie informacji dotyczących np. poziomu paliwa pozostawimy czytelnikom w ramach ćwiczenia. 

Info: Oprogramowanie Windows niekoniecznie stanowi najlepsze rozwiązanie w przypadku automatyzacji domowej, warto natomiast zastanowić się nad wyborem Raspberry PI.

Instalacja Home Assistant

Wymagania wstępne instalacji

Aby rozpocząć instalację programu Home Assistant, należy najpierw pobrać i zainstalować program Python, dostępny pod adresem https://www.python.org/downloads/windows/, korzystając po prostu z kreatora instalacji.

Należy również pobrać i zainstalować rozszerzenie programu "Tools for Visual Studio" – "Build Tools for Visual Studio", dostępne pod adresem https://visualstudio.microsoft.com/downloads/.

Ostatnim elementem, o którym nie wspomniano w instrukcji instalacji programu Home Assistant, jest moduł CORS. Należy uruchomić wiersz polecenia i wprowadzić następujące polecenie:

   pip3 install aiohttp_cors

Instalacja Home Assistant

Informacje na temat instalacji Home Assistant znaleźć można pod adresem https://www.homeassistant.io/docs/installation/windows/. Należy uruchomić wiersz polecenia i wprowadzić poniższe polecenie:

   pip3 install homeassistant

Zostanie rozpoczęty proces instalacji oprogramowania Home Assistant:

Installation of Home Assistant

Po zakończeniu instalacji można uruchomić program Home Assistant wprowadzając poniższe polecenie w wierszu polecenia (aby skonfigurować automayczne uruchamianie programu Home Assistant po uruchomieniu systemu Windows należy zapoznać się z informacjami na stronie https://www.home–assistant.io/docs/installation/windows):

   py -m homeassistant --open-ui

Program Home Assistant zostanie uruchomiony i otworzy się w przeglądarce. Rozpocznie się proces wprowadzania danych:

Po wprowadzeniu hasła oraz konfiguracji ustawień lokalizacji nastąpi przekierowanie do ekranu głównego. Przed dodaniem urządzeń ekran jest praktycznie pusty:

Dodanie kominka do Home Assistant

Następnym krokiem jest dodanie kominka do systemu Home Assistant, do czego potrzebny będzie jego adres IP, dostępny w aplikacji Enjoyable Warmth po rozwinięciu szczegółów urządzenia:

 

Adres IP kominka to 192.168.2.143.

Następnie należy przejść do katalogu konfiguracyjnego otwierając okno eksploratora plików Windows i wpisując poniższy tekst w pasku lokalizacji pliku:

   %APPDATA%/.homeassistant

Nastąpi przekierowanie do katalogu konfiguracyjnego Home Assistant:

Należy otworzyć plik "configuration.yaml" w edytorze tekstu i dodać poniższy tekst:

switch:

  platform: command_line

  switches:

    fireplace:

      command_on: 'C:\Windows\System32\curl -X PUT "http://192.168.2.143/v1/device/on"'

      command_off: 'C:\Windows\System32\curl -X PUT http://192.168.2.143/v1/device/off'

      command_state: 'C:\Windows\System32\curl -X GET http://192.168.2.143/v1/device'

      value_template: '{{ value_json["state"]=="On" }}'

      friendly_name: Fireplace

Powinno to wyglądać w ten sposób:

Na koniec należy uruchomić program Home Assistant ponownie (zrestartować), aby wyświetlić rezultaty konfiguracji. Kominek można teraz włączać i wyłączać przy pomocy Home Assistant:

Lista poleceń REST dostępna w dokumentacji produktu. Przykład sposobu uzyskiwania informacji dotyczących statusu kominka poniżej: