Dlaczego kominek na bioetanol?

Jakie są główne powody, dla których klienci decydują się na zakup kominka na bioetanol zamiast kominka opalanego drewnem lub na gaz?

  • Przyjemny, żółty płomień.
  • Brak toksycznych produktów spalania bioetanolu – brak konieczności posiadania otworu wylotu gazów spalinowych.
    • Nie ma potrzeby uwzględniania wylotów powietrza w projekcie nowego domu.
    • Nie są konieczne znaczące zmiany w pomieszczeniach.
  • Kominki bardzo łatwo obsługuje się zdalnie przy pomocy pilota, aplikacji lub sterowania głosowego (Amazon Alexa lub Asystent Google).
  • Kominki są bardzo bezpieczne: posiadają kilka systemów bezpieczeństwa (w tym czujnik dwutlenku węgla, który zresztą nie jest toksyczny), a automatyczny system napełniania zatrzymuje się przy pełnym zbiorniku.
  • Bardzo łatwo wpasowuje się w wystrój.

Ponieważ w wyniku spalania bioetanolu nie powstają toksyczne substancje, kominek można zabudować samemu lub poprosić znajomego zleceniobiorcę.