Czy bioetanol jest toksyczny a kominek na bioetanol niebezpieczny?

Krótka odpowiedź brzmi „Nie, bioetanol nie jest toksyczny, a kominek na bioetanol nie musi być niebezpieczny, ale zależy to od…”. Szczegółową odpowiedź na oba pytania znajdą Państwo poniże.

Bioetanol

Bioetanol powstaje z produktów naturalnych, takich jak kukurydza lub trzcina cukrowa. W najczystszej formie jest 100–procentowym alkoholem, a ponieważ na czysty alkohol nakładany jest wysoki podatek akcyzowy, bioetanol zanieczyszcza się sztucznie (denaturuje) – miesza się go z substancją, która sprawia, że nie nadaje się on do picia. 

W zależności od wykorzystanych do produkcji bioetanolu surowców oraz samego procesu wytwarzania osiąga się różne stopnie czystości, głównie 96% i 100% – pierwszy o intensywniejszym zapachu, drugi praktycznie bezzapachowy. 

Bioetanol składa się z 2 cząsteczek węgla, 6 cząsteczek wodoru i 1 cząsteczki tlenu, w zapisie chemicznym: C2H6O. Spalanie pochłania 3 cząsteczki tlenu (O2), a w rezultacie powstaje para wodna (H2O) oraz dwutlenek węgla (CO2) – te same substancje, które wydychają ludzie i zwierzęta. W skrócie: bioetanol nie jest toksyczny, nawet po zakończeniu procesu spalania. Nie należy go jednak spożywać ze względu na denaturację.

Do kwestii pochłaniania tlenu podczas spalania wrócimy w następnym rozdziale.

Czy kominek na bioetanol jest niebezpieczny?

Jak wspomniano wyżej, niekoniecznie. Poniżej wyjaśniamy jednak potencjalne zagrożenia oraz jak przeciwdziałają im nasze kominki.

Zagrożenie 1: Napełnianie zbiornika paliwa

Napełnianie zbiornika bioetanolem stanowi potencjalne zagrożenie. Podczas napełniania może dojść do rozlania paliwa, które z kolei może się zapalić. Zbiorników naszych kominków nie trzeba napełniać samodzielnie. Wystarczy włożyć wąż do kanistra oraz do otworu zbiornika paliwa i wcisnąć guzik rozpoczynający napełnianie. Płyn wpompowywany jest bezpośrednio do osobnego zbiornika, po napełnieniu którego następuje automatyczne zatrzymanie. Dodatkowym zagrożeniem jest rozpoczęcie spalania podczas napełniania zbiornika paliwem przy rozgrzanym kominku. Nasze kominki są zaprogramowane tak, aby można było napełnić zbiornik jedynie po ich ochłodzeniu.

Zagrożenie 2: Przepełniony zbiornik

Przepełnienie zbiornika jest zagrożeniem zwłaszcza w przypadku kominków, w których do zapłonu dochodzi bezpośrednio przez korek z wełny stalowej. Nasze kominki posiadają osobny zbiornik z czujnikiem (dzięki któremu system zatrzymuje się automatycznie po napełnieniu zbiornika) dozujący dostarczanie bioetanolu do kominka. Paliwo nigdy nie ma zatem bezpośredniego kontaktu z ogniem. 

Zagrożenie 3: Rozpalanie

Rozpalanie kominka na bioetanol może być niebezpieczne przy rozlaniu paliwa lub przepełnieniu zbiornika (patrz: powyższe zagrożenia). Nasze kominki są rozpalane przy pomocy elementu świecącego, na który skraplany jest bioetanol. Nie ma potrzeby rozpalania np. przy użyciu zapalniczki. 

Zagrożenie 4: Przewrócenie lub wpadnięcie na kominek 

Wolnostojące kominki mogą zostać przewrócone, ktoś może na nie wpaść przez nieuwagę. Nasze kominki przeznaczone są do zabudowy, dzięki czemu w ich przypadku zagrożenie to praktycznie nie istnieje. Jeśli jednak miałoby miejsce niefortunne wydarzenie, włączy się czujnik wstrząsu, który natychmiast ugasi płomień.

Zagrożenie 5: Niewystarczająca ilość tlenu

Ogień zawsze pochłania tlen, dlatego tak istotny jest stały dopływ tlenu. W nowoczesnych domach tlen dostarczany jest dzięki mechanicznej wentylacji, a w starszych – przez kratki wentylacyjne. Przy braku odpowiedniej ilości wentylacji ważne są uchylone okna. Na wypadek niedoboru tlenu w powietrzu nasz kominek wyposażono w czujnik CO2, który ostrzega o niskim poziomie tlenu. Jeśli poziom tlenu staje się zbyt niski, kominek wyłącza się automatycznie. 

Zagrożenie 6: Nieprawidłowe materiały

Do budowy niektórych tanich kominków wykorzystuje się materiały nieodporne na działanie ciepła. Nasze kominki wykonane są ze stali nierdzewnej (SUS 304) i są bardzo solidne.