Bezpieczna instalacja promienników podczerwieni na zewnątrz

Jak w bezpieczny sposób podłączyć promienniki podczerwieni na zewnątrz? Warunek konieczny: Promienniki podczerwieni podłączone są do napięcia 220V. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, iż odłączono prąd. W przypadku braku doświadczenia w pracach z instalacją elektryczną należy skonsultować się z profesjonalistą.

Model 2400W

Model IH-2400-D wyposażono w normalną wtyczkę, która umożliwia podłączenie do gniazdka. Instalując jednak urządzenie na zewnątrz należy upewnić się, że wtyczka jest bryzgoszczelna, jak np. ta:

 

Model 3200W

Model IH-3200-D musi zostać przyłączony na stałe, stąd też nie został wyposażony we wtyczkę. Do podłączenia promiennika do przewodu elektroenergetycznego można wykorzystać skrzynkę przyłączeniową:

Można również wybrać połączenie kablowe:

Połączenie takie posiada 3 kable ( 2x zasilanie i 1x uziemienie). Podłącza się je do promiennika przy pomocy śrub. W celu zapewnienia wodoszczelności należy przykręcić pokrywę. Kable trzeba przyciąć do odpowiedniej długości, tak, aby czarna osłona zmieściła się pod pokrywę. Na zdjęciu poniżej kable nie są jeszcze przycięte, aby ukazać jak pasują do siebie poszczególne elementy:

Infrastruktura podziemna

Jeżeli konieczne jest podłączenie kabla promiennika podczerwieni od skrzynki licznikowej pod ziemią do danego miejsca, należy upewnić się, że jest to łącze wodoszczelne (nie tylko bryzgoszczelne). Może do tego posłużyć skrzynka przyłączeniowa wypełniona żywicą (kliknij na zdjęcie produktu – dostępny jest również opis krok po kroku ze zdjęciem dla każdego etapu):

Pytania?

Zapraszamy do kontaktu jeśli posiadają Państwo pytania dotyczące przyłącza! Zachęcamy również do skonsultowania się ze specjalistą w Państwa regionie w sprawie podłączenia do skrzynki licznikowej. Bezpieczeństwo przede wszystkim!